MXGP 2013 Lommel, 2022-01-28 11:11:33 - 7 Laps
Clear

Rider Bike Laps Race Time Gap Fastest Lap
1 LJ 2022 Honda CRF250R 7 16'52"649 +5 2'12"431 4
2 ???????? 2021 KTM SX150 7 18'49"599 1'56"949 +8 2'18"603 3
3 jaimy259 2022 Yamaha YZ250F 6 15'08"578 -1'-44"-71 +13 2'13"637 2
4 Stephen Gall 2022 Honda CRF250R 6 17'14"200 21"550 2'32"818 6
5 Sajek | PFR 2022 Kawasaki KX250F 6 17'28"299 35"649 +20 2'31"008 2
6 Rollie * i got the covid 2022 Yamaha YZ450F 4 14'33"682 -2'-18"-966 +32 3'15"396 4
7 Kalo | POLAND FACTORY RACING 2021 KTM 250SXF 3 11'23"447 -5'-29"-201 +82 2'33"699 2
8 MunTz flying high 2022 Beta 300 RX 3 13'46"746 -3'-5"-903 +23 2'46"331 2
9 OmitDolomit 2022 Kawasaki KX250F 0 0"000 -16'-52"-649 0"000 0
10 OGDeathangel 2022 Yamaha YZ250 0 0"000 -16'-52"-649 0"000 0
11 deseptikons trensformer 2022 Kawasaki KX450F 0 0"000 -16'-52"-649 0"000 0
12 jaimy259 Service Honda CR500AF 0 0"000 -16'-52"-649 0"000 0